Suomessa suosittuja koiraharrastuksia

Koiran kanssa voi harrastaa monipuolisesti. Koira nauttii niin erilaisista harrastusmuodoista kuin kaikesta muustakin tekemisestä yhdessä omistajan kanssa. Yhdessä koiran kanssa harrastaminen myös lujittaa koiran ja omistajan välistä suhdetta. Suomessa on valtava määrä erilaisia harrastuksia, joita koiran kanssa voi harrastaa, uusia lajeja syntyy myös jatkuvasti, joten valintoja ainakin on. Suurin osa koiraharrastuksista on avoimia kaikenrotuisille karvaturreille. Suosittuja koiraharrastuksia ovat esimerkiksi agility, TOKO eli tottelevaisuuskoe, koiratanssi, koiranäyttelyt ja hirvenhaukkukoe.

woman-888409_960_720Agility on suorittu koiraharrastus. Laji on peräisin Englannista, kuten myös sen nimi. Suoraan suomennettuna agility tarkoittaa ketteryyttä, joka kuvastaa nopeatempoista lajia mainiosti. Agility on hauska ja vauhdikas laji, jossa ohjaajan tarkoituksena on saada koira suorittamaan esterata virheettömästi ihanneajassa. Harrastuksessa menestyminen edellyttää koiralta yhteiskuntakelpoisuutta, hyvää fyysistä kuntoa, toimintakykyä ja hyvää yhteistyötä ohjaajan kanssa.

Toinen suosittu koiraharrastus on tottelevaisuuskoe eli TOKO. Lajin tarkoituksena on testata erilaisin suorituksin koiran ja sen ohjaajan yhteistyön tasoa. Lajiin on tuomariarvostelun yhtenäistämiseksi ja helpottamiseksi luotu ideaalit koiran suorittamille liikesuorituksille, joiden mukaisesti kokeessa edetään. Virallisiin tottelevaisuuskokeisiin saavat osallistua kaikki koirat, joilla on voimassaoleva penikkatauti- ja rabiesrokotus ja jotka ovat tunnistusmerkittyjä.

Koiranäyttelyn tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien jalostusta ja kasvatustyötä. Näin ollen Suomessa vain tunnusmerkityillä sekä puhdasrotuisilla rekisteröidyillä koirilla on mahdollisuus osallistua virallisiin ja kennelliiton alaisuudessa toimiviin koiranäyttelyihin. Koiranäyttelyissä arvioinnin suorittavat eri rotujen asiantuntijat sekä ulkotuomarit, joiden arviointi tapahtuu vertaamalla koiria niiden rotumääritelmään.Rotumääritelmä pitää sisällään kuvailun koiran luonteesta, ulkomuodosta ja liikkumisesta. Koirat arvostellaan eri ikäluokissa roduttain.

Koiratanssi on tiivistettynä muodoltaan ja liikkeiltään vapaa, koiran kanssa musiikin tahdissa tehtävä tottelevaisuusohjelma. Koiratanssikilpailuissa suoritetaan musiikin tahdissa ohjelmakokonaisuus, jonka tuomarit arvostelevat. Koiratanssikilpailussa esitettävän ohjelman tulee edustaa koiran ja ohjaajan positiivista yhteistyötä sekä ottaa huomioon koiran spesifit ominaisuuspiirteet. Koiratanssia voivat harrastaa kaikki terveet koirat. Koiratanssin ainoa edellytys koiralle onkin yhteiskuntakelpoisuus.

Hirvenhaukkukokeessa koetellaan koiran menettelyä metsässä. Kokeen on tarkoitus jäljitellä oikeaa metsästystilannetta päästämällä koira irti maastoon hirveä etsimään. Koiran löydettyä hirven, yrittävät kisan tuomarit lähestyä haukussa olevaa hirveä. Tilanteessa simuloidaan metsästyksen ampumatilaisuutta. Kokeen edetessä myös koiran tottelevaisuutta sekä yhteistyöhalukkuutta testataan. Näiden lisäksi arvostellaan koiran suorituksen eri ominaisuuksia, kuten esimerkiksi haukun kuuluvuutta. Suomessa hirvenhaukkukokeisiin voivat osallistua Suomen pystykorvajärjestön, Suomen Harmaahirvikoirajärjestön sekä Suomen Laikajärjestön alaiset rodut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *