Koirien hyvinvointi ja sen edistäminen

Suomessa on valtava määrä lemmikkikoiria, yhteensä arviolta noin 600 000. Koira on luonteeltaan sosiaalinen ja älykäs eläin, joka oppii suhteellisen nopeasti tulkitsemaan ihmisten eleitä. Suomessa on totuttu siihen, että koirat elävät yhdessä ihmisten kanssa ja huomioidaan yleensä yhtenä perheenjäsenistä. Osa lemmikkikoirista on pääosin ulkokoiria, jolloin niitä pidetään ulkona aitauksissa tai muuten pihalla kiinni kytkettynä. Joitain koiria saatetaan pitää jopa häkeissä sellaisina hetkinä, jolloin koiranomistaja ei ole kotona. Koiran häkittäminen ei kuitenkaan koskaan ole oikein, sillä se heikentää koiran hyvinvointia ja on myös eläinsuojelulain vastaista.

dog-1Koirat ovat todellakin seurallisia eläimiä, jotka nauttivat ihmisten kanssa vietetystä ajasta. Koira voi joutua olemaan pitkiäkin aikoja yksin, esimerkiksi omistajan ollessa työssä. Yksinolo ja tekemisen puute osaltaan heikentää koiran hyvinvointia. Koira tarvitsee virikkeitä, sillä ilman niitä se saattaa pitkästyä ja turhautua, mikäli sillä ei ole mahdollisuutta ominaisuuksiinsa sopivaan toimintaan. Virikkeettömyys, yksinolo sekä tekemisen puute saattavat johtaa koiran ongelmakäyttäytymiseen. Seuraavilla toimilla koiranomistaja voi parantaa koiransa hyvinvointia ja tuoda lemmikilleen mielekästä tekemistä. Seuraavilla toimilla koiran hyvinvointia voi parantaa, kuten lisäämällä liikuntaa, hajutyöskentelyä sekä erilaisia leikkejä.

Kaikki koirat rodusta riippumatta tarvitsevat liikuntaa. Koiran olisi hyvä päästä liikkumaan vähintään kolme kertaa päivässä. Rotujen ja rotujen sisäisiäkin eroja löytyy liikunnan tarpeelle, jotkin rauhallisemmat yksilöt ovat tyytyväisiä pienempiin lenkkeihin kun taas hyvinkin aktiiviset koirat tarvitsee pidempiä lenkkejä ja enemmän liikuntaa. Koiran on joka tapauksessa päästävä ulos tarpeilleen ja toteuttamaan sille luontaista käyttäytymistä nuuskimalla ulkona olevia hajuja.

Hajutyöskentelyllä lisäät koirasi hyvinvointia. Hajuaisti on koiran tärkein aisti. Koiralle onkin tärkeää tehtäviä, jotka kuuluvat sen omaan maailmaan ja tukevat sen lajille tyypillistä käyttäytymistä. Hajutyöskentely rauhoittaa koiraa sekä harjaannuttaa sen ongelmanratkaisukykyä. Hajuharjoittelu lisää koiran aktiivisuutta sekä itsevarmuutta ja mikä parasta leikki on joka kerta uutta ja erilaista.

Koirat rakastavat, kun ihminen leikkii niiden kanssa. Leikki on koirille hauskaa, se kehittää niiden sosiaalisia kykyjä niin pentuna kuin aikuisenakin koirana. Leikki lisää koiran oma-aloitteista ratkaisu kykyä, jonka lisäksi se lisää epävarmuuden sietokykyä. Näin ollen koirien kanssa leikkiminen on myös tärkeää.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *