Koiran virikkeistäminen on yksi osa koiran hyvinvointia

Koiralle on hyvin tärkeää saada toteuttaa sen luontaisia käyttäytymistarpeitaan, näiden puuttuminen saattaa johtaa eläimen turhautumiseen, stressaantumiseen sekä koiran ongelmakäyttäytymiseen. Koiran virikkeistäminen saattaa auttaa poistamaan koiran käytösongelmia, sillä ongelmakäyttäytymisen taustalla on usein luontaisen käyttämistarpeen tyydyttämättömyys.

img_3230Virikkeistämisessä on nimenomaan kyse siitä, että koiralle pyritään luomaan mahdollisuuksia oman synnynnäisen käyttäytymismallinsa luontaiseen toteuttamiseen. Virikkeistämisessä ei tarvitsekaan joka kerta kehittää koiralle uutta, sillä virikkeistämisessä voidaan pitäytyä jatkuvastikin samanlaisissa tehtävissä, joissa vain pienet yksityiskohdat muuttuvat eri kerroilla. Erilaisia koiran virikkeistämistapoja ovat muun muassa metsästysvietin harjoittaminen, koiran omien vahvuuksien parantaminen, ruualla virikkeistäminen sekä nenätyöskentely.

Yksi koiran luontaisista käyttäytymistavoista on kaikenlaisen metsästys ja siihen liittyvät toiminnat. Jokainen koira metsästää rodusta riippumatta tai siitä onko sen alkuperäinen käyttötarkoitus liittynyt metsästykseen. Koiralla ilmenevää metsästyskäyttäytymistä on muun muassa jäljen etsiminen, saaliin jahtaaminen ja taisteleminen. Metsästyksen ohella koiran luontaisia käyttäytymistarpeita ovat esimerkiksi vahtiminen, syömiseen liittyvät toiminnot sekä reviirikäyttäytyminen.

Osa virikkeistämistä on löytää koiran ominaiset kyvyt ja tarpeet, esimerkiksi rodun tai jalostuksen tuoma käyttötarkoitus tai koiran alkuperäinen tarkoitus. Eläimen yksilöllisten ominaisuuksien huomioiminen yhdessä koiran persoonan, iän ja sukupuolen kanssa auttavat löytämään koiran tärkeimmät tarpeet. Virikkeistämisen ideana on luoda koiran käyttäytymistavan mukainen tilanne, jollainen se on koirilla alunperinkin ollut.

Koiraa voi myös virikkeistää ruoalla monella tapaa. Koiralle voi antaa puuhalelun tai ruokaa voi piilottaa ympäri koiran elintilaa. Koiran ruoka-annoksiin voi myös lisätä erilaisia uusia ruoanpaloja, kunhan ne eivät ole koiralle vaarallisia tai haitallisia. Koirat tykkäävät haistella ja tutkia uusia asioita. Lisäksi koirat osaavat hyvin erotella ruokansa, mikäli siellä on jotain, mikä ei ole niin mieluisaa ruokaa. Koiralle voi piilottaa herkkuja tai kuivaruokaa ulos, sillä jäljestäminen on metsästyskäyttäytymistä ja näin ollen koiralle mieluista puuhaa. Jäljestämisen ohella koirat pitävät erittäin paljon kaivamisesta. Mikäli haluaa välttyä puutarhan mylläämiseltä, kannattaa koiralle tehdä oma kaivuulaatikko.

Koiralle on olemassa paljon erilaisia virikkeistämistapoja. Koiran virikkeistämistä voi täydentää vielä esimerkiksi luoden koiralle mahdollisuuksia ympäristön tarkkailuun. Tämän lisäksi koiran nukkumapaikka voi olla osa sen virikkeistämistä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *