Koiran ulkoilutusta koskevaa ohjeistusta ja sääntelyä

Koira tarvitsee päivittäistä liikuntaa ja ulkoilutusta. Koiran ulkoilutuksessa tulee kuitenkin huomioida ympäristö ja muut ulkoilijat, jonka lisäksi koiran ulkoiluttajan on pystyttävä hallitsemaan koiraa. Koiranulkoilutuksesta sekä koiran irtipidosta taajama-alueella on Suomessa säännelty järjestyslain 14 pykälässä, joka koskee koirakuria. Taajama-aluiden ulkopuolella koiran ulkoilutuksessa tulee huomioida metsästyslain säännökset.

dog_apr17Koirakuria koskevan pykälän mukaan koiran haltijan tai omistajan on pidettävä koira taajamassa kytkettynä. Lisäksi pykälän toisessa momentissa on vielä erikseen todettu, että koiran omistajan tai haltijan on pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle, uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille, yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua.

Koiran kanssa ulkoiltaessa on lisäksi lain mukaan pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa. On myös hyvien tapojen mukaista, ettei koiran haltija anna koiran merkitä autojenrenkaita, portinpieliä, talojen seinustoja tai patsaita omaksi reviirikseen.

Kun koiraa ulkoilutetaan pimeään aikaan, tulee ottaa huomioon oman ja eläimen turvallisuuden lisäksi muiden tien käyttäjien turvallisuus, jolloin on välttämätöntä käyttää heijastinta.

Taajama-alueilla koiran kiinnipitovelvollisuus perustuu järjestyslain koirakuri pykälään. Taajama-alueiden ulkopuolella koiran kiinnipitovelvollisuus perustuu metsästyslakiin. Monesti kuitenkin koiranomistajat virheellisesti kuvittelevat, että taajama-alueiden ulkopuolella, kuten maaseudulla tai metsässä koiran irtipito on sallittua.

Näin ei kuitenkaan ole, sillä metsästyslain mukaan erityisesti maaliskuun ensimmäisestä päivästä elokuun 19 päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Pykälässä on lueteltu lisäksi tilanteita, joissa koiraa ei tarvitse pitää kytkettynä. Esimerkiksi koiraa ei tarvitse pitää kytkettynä, mikäli alueen omistaja tai haltija on antanut luvan koiran irtipitämiseen pihamaalla tai puutarhassa tai koiraa pidetään sen pitämiseen varatulla aidatulla alueella.

Koiran ulkoilutuksessa tulee siis huomioida yleiset järjestyssäännöt. Mikäli koiraa haluaa ulkoiluttaa irtipidettynä, kannattaa koira viedä koirapuistoon. Monissa kaupungeissa on useita koirapuistoja, niissä koira voi olla ja suositellaankin olevan vapaana. Jossain koirapuistoissa saattaa olla myös omat erilliset alueensa pienelle ja isoille koirille, jonka lisäksi niiden varustelu on erilaista. Koirapuistoissa on omat erilliset sääntönsä, joita jokaisen koiransa sinne tuovan tulee noudattaa. Säännöt vaihtelevat eri koirapuistojen välillä, joten niihin kannattaa tutustua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *